szkolazawada.pl Szko?a Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie

szkolazawada.pl
Title: Szko?a Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie
Keywords:
Description: Szko?a Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie Strona g?ówna Szko?a Patron Historia Przedszkole Dokumenty Szkolne Grono Pedagogiczne Pisz? o nas Galeria Polecane strony 5 lipca 2016 Rok Szkolny 20
szkolazawada.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. szkolazawada.pl has 43% seo score.

szkolazawada.pl Information

Website / Domain: szkolazawada.pl
Website IP Address: 188.116.9.55
Domain DNS Server: ns1.hekko.net.pl,ns2.hekko.net.pl

szkolazawada.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

szkolazawada.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

szkolazawada.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 15:44:52 GMT
Server LiteSpeed

szkolazawada.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

szkolazawada.pl Traffic Sources Chart

szkolazawada.pl Similar Website

Domain Site Title
sprogi.pl Szko?a Podstawowa w Rogach
pawlikowice.net.pl Szko?a Podstawowa w Pawlikowicach
spraszyn.pl Szko?a Podstawowa w Raszynie
szkolakonopnickiej.org Polska Szkola im. Marii Konopnickiej
gmk1.pl GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWA?KACH
sp4pyskowice.pl Szkola podstawowa nr 4 w Pyskowicach
sp9zakopane.pl Szkola Podstawowa Nr 9 w Zakopanem
usr.pl Szkola Podstawowa Nr 15 w Olsztynie
sp9zywiec.edu.pl Szkola Podstawowa nr 9 w Zywcu
parafiawzawadzie.pl Parafia ?w. Aposto??w Piotra i Paw?a w Zawadzie

szkolazawada.pl Alexa Rank History Chart

szkolazawada.pl aleax

szkolazawada.pl Html To Plain Text

Szko?a Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie Strona g?ówna Szko?a Patron Historia Przedszkole Dokumenty Szkolne Grono Pedagogiczne Pisz? o nas Galeria Polecane strony 5 lipca 2016 Rok Szkolny 2015/2016 PODSUMOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA. Oddzia? przedszkolny 5- latki Drugi okres roku szkolnego 2015/2016 w oddziale 5- latków min?? pracowicie, pomys?owo, weso?o i szybko. Dzieci wspólnie cieszy?y si? z nadej?cia wiosny i ?wi?tami Wielkanocnymi. ?Wyprowadzi?y na spacer” samodzielnie wykonane pieski. Napisa?y i zilustrowa?y wspólnie ksi??eczk? pt. ?Filu?”. Z papieru czerpanego podczas zaj?? wykona?y ?Kwiatka bratka”. Wiedz? jak nale?y segregowa? ?mieci, jak powstaje t?cza, w której p?tli jest wi?cej elementów …Potrafi? ?adnie rysowa?, malowa?, wycina?, pisa? …By?y na wycieczce w Bibliotece Publicznej w Zawadzie, w Jednostce Wojskowej w Zamo?ciu, w gospodarstwie ?Kolorowe Ranczo” w ?abuniach Reformie. Obejrza?y teatrzyk pt. ?Jak Piotru? dobre serce uratowa? Ziemi?” i film pt. ?Dzielny kogut Maniek”. Dzieci go?ci?y u siebie pani? Basi? –praktykantk? i autora ksi??ek dla dzieci – pana Jaros?awa Sieka. Najwa?niejszymi go??mi byli rodzice zaproszeni z okazji Dnia Mamy i Taty. Ch?tni brali udzia? w konkursach szkolnych i gminnych. W konkursie plastycznym ?Mój dom- moja ma?a ojczyzna” nagrody otrzymali: Oliwia Do?ba i Mateusz Gajewski, a w konkursie ?Bajka i poezja s?owem i p?dzlem malowana” – III miejsce Zuzanna Starzak. Zuzia reprezentowa?a te? nas w konkursie ?O Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamo??”. Najwi?cej przyjemno?ci mia?y dzieci podczas zabaw w k?cikach zainteresowań i na placu zabaw. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy otrzymali zas?u?one dyplomy i ?yczenia mi?ych wakacji. Czytaj Wi?cej 30 czerwca 2016 Rok Szkolny 2015/2016 PRYMUSI Kuku?owicz Igor -kl.IV- 5,18 Dobromilska ?ucja -kl.IV- 4,91 Kara? Amelia-kl.IV-4,91 Karwan Martyna-kl.IV – 4,82 Siemko Sylwia-kl.IV- 5,00 Poniewa? Julia-kl.V – 5,36 Mioduna Zuzanna- kl.V-5,27 Skrzypik Julia-kl.V -5,18 Socha Patryk -kl.V- 4,92 Szyku?a Jakub -kl.VI-5,27 Skwary?o Karolina-kl.VI – 5,27 Pytlowska Natalia -kl.VI- 5,27 Nied?wiecka Sandra-kl.VI – 5,18 Puc Adam -kl.VI- 5,00 Skrzypik Magdalena-kl.VI -5,09 Staniak Patrycja-kl.VI – 4,82 Czochrowski Patryk -kl.VI- 4,91 Ordyniec Karolina-kl.VI-4,91 Serdecznie gratulujemy ocen naszym prymusom i ?yczymy dalszych sukcesów w nauce!!! Czytaj Wi?cej 29 czerwca 2016 Rok Szkolny 2015/2016 OSI?GNI?CIA UCZNIóW UDZIA? UCZNIóW W KONKURSACH Jestem bezpieczny– II miejsce dru?ynowo (Jakub Szyku?a VI, Patrycja Staniak VI, Julia Poniewa? V, Zuzanna Mioduna V, Igor Kuku?owicz IV, Szymon Sikora IV) Yuong Champions of English– Karolina Skwary?o VI –wyró?nienie, English is fun– I – Karolina Skwary?o VI, II –Julia Skrzypik V, II – ?ucja Dobromilska IV, Mistrz Ortografii 2016– I – Julia Poniewa? V- I miejsce, I – Julia Skrzypik V- I miejsceIII – ?ucja Dobromilska IV- III miejsce, II – Karolina Skwary?o VI- III miejsce, M?odzie? zapobiega po?arom– II –Kamill Dobromilski V, III – Patryk Socha V, Turniej Bezpieczeństwo ruchu drogowego– VI dru?ynowo, Patryk Socha VJulia Poniewa? V, Jakub Szyku?a VI, Patrycja Staniak VI, Dzieci Zamojszczyzny. Realia ?ycia w okupowanym Zamo?ciu– Dru?ynowo: Jakub Szyku?a kl. VI, Karolina Skwary?o kl. VI, Sandra Nied?wiecka kl. VI, Kartka Wielkanocna Gminy Zamo??– O.Socha kl. II- wyró?nienie, D. Skrzyńska kl. II- wyró?nienie, O laur najlepszego recytatora Gminy Zamo??– A. Puc- wyró?nienie, Poezja s?owem i p?dzlem malowana– Z. Starzak kl. 0- III miejsce, N. Zychowicz kl. II- III miejsce, S. Pu?niak kl. II- III miejsce, Ma?y Mistrz Ortografii 2016– E. Pomarańska kl. III- III miejsce, MiMak– W. Wasylko kl III- laureat etapu powiatowego, Mój dom, moja ma?a ojczyzna– M. Gajewski kl. 0, O. Do?ba kl. 0, Kartka Bo?onarodzeniowa Gminy Zamo??– M. Czop kl. – nagroda g?ówna, O. Socha kl. II- wyró?nienie, Anio?y, anio?ki, anio?eczki-O. Socha kl. II- I miejsce, N. Zychowicz kl. II- I miejsce, O. Kendra kl. II- III miejsce, D. Skrzyńska- IV miejsce, P. Soch kl. V- I miejsce, M. Karwan kl IV, J. Panuciak kl. IV, M. Czop kl. V, Magdalena Skrzypik kl. VI, P. Staniak kl VI, J. Poniewa? kl. V, B. Litkowski kl. V, J. Skrzypik kl. V- II miejsce, P. Hikawy kl. VI, P. Obszyński kl. VI, K. Dobromilski kl. V, Z. Mioduna kl. V, A. Puc kl. V, M.Rabiega kl. VI- III miejsce, Moje ulubione zwierz? w zamojskim ZOO– W. K?oda kl. II- wyró?nienie, M. Kick l. Ib- wyró?nienie, Konkurs wiedzy o Biblii i Ko?ciele ? Bóg bogaty w mi?osierdzie”– Zuzanna Bubi?ek kl VI, Agnieszka Kniaziowska kl. VI, Bart?omiej Tatara kl. VI, Karolina Ordyniec kl. VI, Julia Poniewa? kl. V, Jakub Barchacki kl. V, Kamil Dobromilski kl. V OSI?GNI?CIA SPORTOWE SZKO?Y PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWADZIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 LIPCA 2015 roku w Starym Zamo?ciu odby?y si? XVI Powiatowe Igrzyska LZS – ?wi?to Sportu Powiatu Zamojskiego. W konkurencji sportowej – zlot turystyczny: miejsce I w klasyfikacji szkól podstawowych zaj??a szko?a w Zawadzie w sk?adzie opiekun Tomasz Moch, Julia Kuron uczennica oddzia?u VI, Dawid W?c?awik uczeń oddzia?u VI. W konkurencji – bieg jedno okr??enie: miejsce III zaj??a uczennica oddzia?u VI Justyna B?dziuch. W biegu na 60 m uczeń oddzia?u V Piotr Hikawy zaj?? IX miejsce . W konkurencji – rzut lotk? do tarczy: miejsce VI –zaj??a uczennica oddzia?u VI Julia Kuron. Na kompleksie sportowym ?Moje boisko Orlik 2012” w ?danowie odby?y si? eliminacje gminne do VI Turnieju o Puchar Premiera RP. W dniu 9 wrze?nia rozegrano turnieje dla dziewcz?t i ch?opców w wieku 12-13 lat / oddzia? VI/. W kategorii dziewcz?t zwyci??y?a reprezentacja Szko?y Podstawowej w Zawadzie w sk?adzie: Karolina Skwary?o, Aleksandra Bochen, Magdalena Skrzypik, Natalia Pytlowska, Karolina Ordyniec, Sandra Nied?wiecka, Patrycja Cisek, Zuzanna Bubi?ek, Kamila Ha?asa, natomiast ch?opcy zaj?li miejsce w sk?adzie” Piotr Hikawy, Bart?omiej Tatara, Jakub Skawiński, Tomasz Kasprzyk, Dawid Krupa, Jakub Szyku?a, Piotr Obszyński, Patryk Czochrowski , Dawid Tchórz /uczniowie oddzia?u VI/. W dniu 10 wrze?nia rozegrano Turniej ch?opców m?odszych i dziewcz?t m?odszych. Dziewcz?ta zaj??y III miejsce natomiast ch?opcy V miejsce. 13 wrze?nia w Wyszogrodzie odby? si? Turniej Pó?fina?owy II Strefy Mini Olimpic Games w tenisie sto?owym. Uczennica klasy VI Sandra Nied?wiecka zaj??a XXV miejsce w Polsce w swojej kategorii wiekowej. 22 wrze?nia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamo?ciu odby?y si? ?wier?fina?y VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Uczennice w sk?adzie: Karolina Ordyniec, Sandra Nied?wiecka, Zuzanna Bubi?ek, Aleksandra Bochen, Dominika Kasiedczak, Magdalena Piwko, Julia Siemko, Izabela Pli?ga, Justyna B?d?iuch, Julia Kuron zaj??y IV miejsce. 23 wrze?nia odby?y si? Mistrzostwa Gminy Zamo?? w lekkoatletyce pod patronatem Wójta Gminy Zamo?? na stadiunie sportowym OSiR w Zamo?ciu. Uczeń oddzia?u VI Piotr Hikawy zaj?? II miejsce w kategorii technicznej skoku w dal, Igor Kuku?owicz uczeń oddzia?u IV zaj?? I miejsce w skoku w dal, Filip Dobromilski uczeń oddzia?u II zaj?? I miejsce skoku w dal, Sylwia Siemko uczennica oddzia?u IV zaj??a I miejsce w konkurencji rzut pi?eczk? palantow?, Piotr Hikawy uczeń oddzia?u VI zaj?? III miejsce w konkurencji bieg na 60 m, Lidia Siemko uczennica oddzia?u II zaj??a I miejsce w skoku w dal, Karolina Ordyniec uczennica oddzia?u VI zaj??a II miejsce w skoku w dal, Sandra Nied?wiecka uczennica oddzia?u VI zaj??a III miejsce w konkurencji biegowej na 300 m, Wiktoria Garbaty uczennica oddzia?u I zaj??a III miejsce w skoku w dal. 01 pa?dziernika w Szkole Podstawowej w Zawadzie odby?y si? Mistrzostwa Gminy Zamo?? w tenisie sto?owym w kategorii dziewcz?t m?odszych i starszych oraz w kategorii ch?opców m?odszych i starszych w grach pojedynczych i deblowych. Dziewcz?ta m?odsze w sk?adzie: Sylwia Siemko i Martyna Karwan uczennice oddzia?u IV zaj??y dru?ynowo I miejsce i awansowa?y do zawodów powiatowych. Dziewcz?ta starsze w sk?adzie: Sandra Nied?wiecka i Karolina Ordyniec uczennice oddzia?u VI zaj??y I miejsce dru?ynowo i awansowa?y do zawodów powiatowych. Uczniowie oddzia?u IV Igor Kuku?owicz i Maciej Grabek w kategorii ch?opców m?odszych zaj?li III miejsce dru?ynowo i tym samym wywalczyli awans na zawody powiatowe. W kategorii ch?opców starszych uczniowie oddzia?u VI Jakub Szyku?a i Patryk Czochrowski zaj?li I miejsce dru?ynowo i tak?e awansowali do zawodów powiatowych. W grach singlowych uczennice oddzia?u IV Sylwia Siemko zaj??a I miejsce za? Martyna Karwan II miejsce. Uczennice odziia?u VI Sandra Nied?wiecka zaj??a I miejsce natomiast Karolina Ordyniec II miejsce. Uczniowie odzdzia?u VI Jakub Szyku?a zaj?? I miejsce w Turnieju a Patryk Czochrowski IV miejsce. Wszyscy uczniowie w grach pojedynczych /singlowych/ wywalczyli bezpo?redni awans na Zawody Powiatowe, które odb?d? si? 28.10.2015 roku w Gorajcu, za? dru?ynowe odb?d? si? tak?e w Gorajcu 10 grudnia 2015 roku. 28.10.2015r. Odby?y si? Powiatowe zawody w Tenisie Sto?owym w dwóch kategoriach wiekowych dziewcz?t i ch?opców, w grach singlowych. W kategorii dziewcz?t starszych uczennica oddzia?u VI Sandra Nied?wiecka zaj??a I miejsce, Jakub Szyku?a- uczeń oddzia?u VI, w kategorii ch?opców starszych zaj?? II miejsce , Patryk Czochrowski – uczeń oddzia?u VI tak?e w kategorii ch?opców starszych zaj?? V-VIII miejsce. Sylwia Siemko uczennica oddzia?u IV w kategorii dziewcz?t m?odszych zaj?la IV miejscei tym samym awansowa?a do zawodów rejonowych. 06.11.2015r. Odby?y si? Igrzyska M?odzie?y Szkolnej na szczeblu rejonowym w tenisie sto?owym w kategorii dziewcz?t i ch?opców. Sandra Nied?wiecka uczennica oddzia?u VI zaj??a I miejsce i awansowa?a bezpo?rednio na zawody Wojewódzkie. Sylwia Siemko uczennica oddzia?u IV zaj??a bardzo dobre V miejsce w tych zawodach. Jakub Szyku?a uczeń oddzia?u VI zaj?? w swojej kategorii wiekowej IX miejsce. 06.11.2015r. Szko?a Podstawowa w ogólnej klasyfikacji szkó? podstawowych za rok 2015 w Gminnych Biegach Prze?ajowych pod patronatem Wójta Gminy Zamo?? zaj??a IX miejsce. 24.11.2015r. W Kocudzy odby?y si? Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w tenisie sto?owym na szczeblu wojewódzkim w kategorii dziewcz?t starszych szkó? podstawowych, uczennica oddzia?u VI Sandra Nied?wiecka zaj??a III . 28.11-29.11.2015r. Odby?y si? mistrzostwa Polski pod patronatem Burmistrza Szczebrzeszyna w sportach walki Kata JIU-JITSU GOSHIN-RYU w hali sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie uczeń oddzia?u III Wojciech Wasylko zaj?? II miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz III miejsce w kategorii KATA parami. 03.12.2015r. W P?oskiem odby? si? Turniej Miko?ajkowy w pi?ce halowej ch?opców pod patronatem Przewodnicz?cego Rady Gminy Zamo??. W zawodach szko?? reprezentowali uczniowie: Waga Patryk, Grabek Maciej, Marchwicki Przemys?aw, Kuku?owicz Igor, Litkowski Bart?omiej, Czochrowski Patryk, Hikawy Piotr, Szyku?a Jakub, Tatara Bart?omiej, Obszyński Piotr zaj?li IV miejsce w swojej grupie. 04.12.2015r. W P?oskiem odby? si? Turniej Miko?ajkowy w pi?ce halowej dziewcz?t pod patronatem Przewodnicz?cego Rady Gminy Zamo??. Uczennice w sk?adzie: Twarogowska Patrycja, Karwan Martyna, Siemko Sylwia (uczennice oddzia?u IV) , Czop Magdalena, Poniewa? Julia, Romańczuk Klaudia (uczennice oddzia?u V), Nied?wiecka Sandra, Bubi?ek Zuzanna zaj??y w tym turnieju III miejsce. Uczennica oddzia?u VI Sandra Nied?wiecka zosta?a najlepszym strzelcem turnieju otrzymuj?c pami?tkow? statuatk? (króla strzelców). 10.12.2015r. Odby?y si? Powiatowe Igrzyska w dru?ynowym tenisie sto?owym w dwóch kategoriach wiekowych dziewcz?t i ch?opców w Gorajcu. Dziewczyny zaj??y II miejsce i tym samym zakwalifikowa?y si? do zawodów rejonowych, które b?d? w Szczebrzeszynie. W tym turnieju bra?y udzia? zawodniczki Sandra Nied?wiecka uczennica oddzia?u VI oraz Julia Poniewa?. 15.12.2015r. Odby?y si? mistrzostwa Gminu Zamo?? w mini pi?ce siatkowej dziewcz?t i ch?opców w grach zespo?owych ?trójki” i ?czwórki”. Uczniowie w kategorii ch?opców starszych ?czwórki” zaj?li I miejsce. W sk?ad zespo?u wchodzili uczniowie oddzia?u VI: Jakub Szyku?a, Adam Puc, Bart?omiej Tatara, Piotr Hikawy, Dawid Krupa, Piotr Obszyński, Dawid Z?bczyk. Drugie miejsce w kategorii dziewcz?t ?czwórki” zaj??y uczennice oddzia?u VI: Aleksandra Bochen, Magdalena Skrzypik, Sandra Nied?wiecka, Zuzanna Bubi?ek. W zespo?ach ?trójkowych” dziewcz?t i ch?opców uczniowie oddzia?ów m?odszych zaj?li III i IV miejsce. Do sukcesu III miejsca przyczynili si? ch?opcy graj?cy w sk?adzie: Patryk Waga, Kamil Dobromilski, Bartosz Szewc, Jarek Panuciak, Pawe? B?dziuch, Maciej Grabek, Szymon Czerniec, Przemys?aw Marchwicki, Przemys?aw Kuron, Bart?omiej Litkowski. Dziewczyny zaj??y za? IV miejsce w tym turnieju graj?c w sk?adzie: Klaudia Romańczuk, Martyna Karwan, Patrycja Urbańska. 14.01.2016r. Odby?y si? w Zawadzie Mistrzostwa Gminy Zamo?? w mini koszykówce dziewcz?t i ch?opców. Ch?opcy zajeli I miejsce natomiast dziewczynki II miejsce w gminie. Do sukcesu ch?opców przyczynili si?: Jakub Szyku?a, Bart?omiej Tatara, Tomasz Kasprzyk, Damian Tchórz, Dawid Krupa, Piotr Hikawy, Adam Puc, Bart?omiej Litkowski, Szymon Czerniec, Przemys?aw Kuron, Przemys?aw Marchwicki. Dziewcz?ta reprezentowa?y nasz? szko?? w sk?adzie: Karolina Odyniec, Sandra Nied?wiecka, Zuzanna Mioduna, Sylwia Siemko, Patrycja Urbańska, Julia Poniewa?, Natalia Pytlowska, Julia Skrzypik, Aleksandra Bochen, Roksana Góra, Patrycja Twarogowska 20.01.2016r. W Grabowcu odby?y si? Powiatowe Igrzyska w mini pi?ce siatkowej ch?opców ?trójki” i ?czwórki”. Uczniowie w sk?adzie: Jakub Szyku?a, Adam Puc, Bart?omiej Tatara, Piotr Hikawy, Dawid Krupa, Piotr Obszyński, Dawid Z?bczyk zaj?li I miejsce i tym samym zakwalifikowali si? do zawodów rejonowych. Uczniowie w sk?adzie zespo?u ?trójki”: Maciej Grabek, Igor Kuku?owicz, Jarek Panuciak, Szymon Czerniec, Przemys?aw Marchwicki, Bart?omiej Litkowski, Bartosz Szewc zaj?li IV miejsce. 21.01.2016r. Odby?y si? rejonowe igrzyska w dru?ynowym tenisie sto?owym dziewcz?t starszych, które mia?y miejsce w Szczebrzeszynie. Uczennice: Sandra Nied?wiecka i Julia Poniewa? zaj??y III miejsce. 06.02.2016r. W Zamo?ciu w eliminacjach wojewódzkich do III-go Grand Prix Polski M?odziczek w tenisie sto?owym Sandra Nied?wiecka zaj??a I miejsce. 11.02.2016r. W Tomaszowie Lubelskim rozegrane zosta?y Mistrzostwa Rejonu w mini pi?ce siatkowej ch?opców ?czwórki”. Uczniowie zaj?li tam V miejsce. W sk?ad uczniów wchodzili: Jakub Szyku?a, Adam Puc, Bart?omiej Tatara, Piotr Hikawy, Dawid Krupa, Piotr Obszyński, Dawid Z?bczyk. 12.02.2016r. W Radecznicy odby?y si? Powiatowe Igrzyska w mini koszykówce ch?opców. Uczniowie zaj?li II miejsce w sk?adzie: Jakub Szyku?a, Bart?omiej Tatara, Tomasz Kasprzyk, Damian Tchórz, Dawid Krupa, Piotr Hikawy, Adam Puc, Bart?omiej Litkowski, Szymon Czerniec, Przemys?aw Kuron, Przemys?aw Marchwicki 02.03.2016r. Odby?y si? w ?danowie Mistrzostwa Gminy w mini pi?ce r?cznej dziewcz?t i ch?opców. Uczniowie w sk?adzie: Patryk Czochrowski, Adam Puc, Damian Tchórz, Piotr Hikawy, Kamil Dobromilski, Przemys?aw Kuron, Jakub Szyku?a, Piotr Obszyński, Igor Kuku?owicz zaj?li I miejsce i awansowali do zawodów powiatowych. Dziewcz?ta w sk?adzie: patrycja Cisek, Sandra Nied?wiecka, Zuzanna Mioduna, Karolina Ordyniec, Julia Poniewa?, Julia Skrzypik, Zuzanna Bubi?ek, Magdalena Skrzypik, Natalia Pytlowska zaj?ly III miejsce. 21.03.2016r. W ?danowie odby?y si? Powiatowe Igrzyska w mini pi?ce r?cznej ch?opców. Uczniowie w sk?adzie: Patryk Czochrowski, Adam Puc, Damian Tchórz, Piotr Hikawy, Kamil Dobromilski, Przemys?aw Kuron, Jakub Szyku?a, Bart?omiej Litkowski, Piotr Obszyński, Igor Kuku?owicz zaj?li II miejsce. 22-24.04.2016r. Odby?y si? w D?bo??ce XIII Otwarte zawody o ?Puchar Ziemi Wa?eckiej” w Radioorienacji Sportowej- klasyk 144 MHz w kategorii K14: Sandra Nied?wiecka zaj?la I miejsce tak?e w Mistrzostwach Polski w Radioorientacji Sportowej Sprint 3,5 MHz kategoria K-14 zaj??a równie? I miejsce. 26.04.2016r. W ?danowie odby?y si? Gminne Biegi Prze?ajowe z okazji Narodowego ?wi?ta 3go Maja pod patronatem Wójta Gminy Zamo??. Uczniowie brali udzia? na dystansach biegowych oddzia?y I-III- 300 m, klasy IV-VI – 600m . Za miejsca od I-VI szko?y dostawa?y punkty, które b?d? si? liczy?y do ogólnej klasyfikacji w rankingu szkó? na terenie Gminy Zamo??. Uczniowie, którzy zajmowali miejsca na podium oraz punktowe to: Sebastian Ordyniec, uczeń oddzia?u I –I miejsce, Martyna B?dziuch, uczennica oddzia?u I- Imiejsce, Karolina Ordniec, uczennica oddzia?u VI- I miejsce, Sebastian Kuron, uczeń oddzia?u V-III miejsce, Sandra Nied?wiecka, uczennica klasy VI- III miejsce, Patryk Waga, uczeń klasy III-IIImiejsce, Sylwia Siemko, uczennica oddzia?u IV- IV miejsce, Igor Kuku?owicz, uczeń oddzia?u IV-V miejsce, Patrycja Sisek- uczennica oddzia?u VI- V miejsce, Filip Polski, uczeń oddzia?u I- VI miejsce, Przemys?aw Kuron, uczeń oddzia?u V-VI miejsce. 18.05.2016r. W Zwierzyńcu ch?opcy brali udzia? w ?Szczypiorniaku na Orlikach 2016” rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Pi?ki R?cznej PGNiG Dzieciom, którego organizatorami byli: Zwi?zek Pi?ki R?cznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczniowie w eliminacjach zaj?li III miejsce w sk?adzie: Patryk Czochrowski, Adam Puc, Damian Tchórz, Piotr Hikawy, Kamil Dobromilski, Przemys?aw Kuron, Jakub Szyku?a, Bart?omiej Litkowski, Piotr Obszyński, Igor Kuku?owicz, Pawe? B?dziuch. W dniu 19 maja 2016 r. na stadionie OSiR w Zamo?ciu odby?y si? Mistrzostwa Gminy Zamo?? w Lekkiej Atletyce pod patronatem Wójta Gminy . Nasz? szko?? reprezentowali uczniowie ze wszystkich oddzia?ów od 1 do 6 w kategoriach dziewcz?t i ch?opców w liczbie 54 osób . Zawody otworzy? Zast?pca Wójta Gminy Zamo?? Konrad Dziuba, który tak?e wr?cza? medale i dyplomy uczniom, którzy uplasowali si? na podium. Uczniowie startowali w konkurencjach biegowych na 60m ,300m oraz konkurencjach technicznych skok w dal z rozbiegu i rzut pi?eczk? palantow? na odleg?o??. W wy?ej wymienionych konkurencjach lekkoatletycznych m?odzi sportowcy a? 10 razy stawali na podium i nale?? do nich: Piotr Hikawy w dyscyplinie biegowej 60m w kategorii ch?opców oddzia?u V-VI zaj?? I miejsce i z?oty medal i tym samym zosta? mistrzem Gminy . Karolina Ordyniec w dyscyplinie biegowej 300m w kategorii dziewcz?t oddzia?u V-VI zaj??a I miejsce i z?oty medal i zosta?a mistrzyni? Gminy . Ordyniec Kacper w dyscyplinie biegowej 300m w kategorii ch?opców oddzia?u III-IV zaj?? I miejsce i z?oty medal tak?e zosta? mistrzem Gminy . Grabek Maciej w dyscyplinie technicznej rzut pi?eczk? palantow? w kategorii ch?opców oddzia?u III-IV zaj?? II miejsce i srebrny medal . Kuku?owicz Igor w dyscyplinie technicznej skok w dal w kategorii ch?opców oddzia?u III-IV zaj?? II miejsce i srebrny medal . Dobromilski Filip w dyscyplinie technicznej skok w dal w kategorii ch?opców oddzia?u I-II zaj?? II miejsce i srebrny medal . Nied?wiecka Sandra w dyscyplinie biegowej 300m w kategorii dziewcz?t oddzia?u V-VI zaj??a III miejsce i br?zowy medal . Czerniec Szymon w dyscyplinie technicznej skok w dal w kategorii ch?opców oddzia?u III-IV zaj?? III miejsce i br?zowy medal. Czerniec Szymon w dyscyplinie biegowej 60m w kategorii ch?opców oddzia?u III-IV zaj?? III miejsce i br?zowy medal. Siemko Sylwia w dyscyplinie technicznej rzut pi?eczk? palantow? w kategorii dziewcz?t oddzia?u III-IV zaj??a III miejsce i br?zowy medal. Do zawodów przygotowywa? nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz MOCH oraz nauczyciele Anna Studzińska i Ma?gorzata Wandzak. 20.05.2016r. W Zwierzyńcu dziewcz?ta bra?y udzia? w ?Szczypiorniaku na Orlikach 2016” rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Pi?ki R?cznej PGNiG Dzieciom, którego organizatorami byli: Zwi?zek Pi?ki R?cznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczennice w eliminacjach zaj??y IV miejsce w sk?adzie: Zuzanna Mioduna, Julia Skrzypik, Julia Poniewa?, Magdalena Skrzypik, Sandra Nied?wiecka, Karolina Ordyniec, Sylwia Siemko, Roksana Góra, Patrycja Cisek, Zuzanna Bubu?ek, Natalia Pytlowska. 25.06.2016. W Szczebrzeszynie odby?y si? XII Igrzyska w LZS w lekkoatletyce. Nasz? szko?? reprezentowali uczniowie: Sandra Nied?wiecka, Karolina Ordyniec, Piotr Hikawy i Kacper Ordyniec. Sandra Nied?wiecka uczennica oddzia?u VI w konkurencji tenis sto?owy zaj??a I miejsce i zdoby?a z?oty medal. Karolina Ordyniec, uczennica oddzia?u VI w biegu na 400 m zaj??a I miejsce i zdoby?a z?oty medal oraz startowa?a w dru?ynowym zlocie turystycznym gdzie zaj??a III miejsce zdobywaj?c br?zowy medal. WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY I ?YCZYMY SUKCESóW W PRZYSZ?YM ROKU SZKOLNYM!!! Czytaj Wi?cej 27 czerwca 2016 Rok Szkolny 2015/2016 WAKACJE… Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Obs?ugi oraz Rodzicom sk?adamy najserdeczniejsze podzi?kowania za ca?oroczn? wspó?prac? i ?yczymy, by okres wakacyjny by? czasem odpoczynku i rado?ci. Uczniom ?yczymy bezpiecznych i s?onecznych wakacji, interesuj?cych podró?y, niezapomnianych wra?eń, u?miechu na co dzień oraz szcz??liwego powrotu do szko?y. Czytaj Wi?cej 26 czerwca 2016 Aktualno?ci, Rok Szkolny 2015/2016 UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO. PO?EGNANIE ABSOLWENTóW. WSZYSTKO W TYM ROKU BY?O OSTATNIE… Dnia 24 czerwca o godz. 9.30, po wspólnej modlitwie w Ko?ciele Parafialnym w Wiel?czy, odby?o si? uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 i po?egnanie uczniów oddzia?u VI. Czytaj Wi?cej 12345...10...? Dla Ucznia Plan lekcji Samorz?d Uczniowski Klasy Kalendarz SKO Pedagog Nauka Online Absolwenci Dla Rodzica Informacje dla Rodziców Rada Rodziców Podr?czniki szkolne Pedagog Nasze Sukcesy Aktualne Konkursy Osi?gni?cia uczniów Prymusi Akcje charytatywne Archiwum Rok Szkolny 2014/2015 U?ytkownicy na stronie Aktualnie online: 1 Dzisiaj: 189 W tym tygodniu: 1168 ??cznie: 80654 Misja Szko?y ?Dziecko chce by? dobre, Je?eli nie umie - naucz, Je?eli nie wie - wyt?umacz Je?eli nie mo?e - pomó?" J. Korczak Programy i Projekty w Szkole ? 2016 Szko?a Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie Powered by WordPress | Designed by: Web Hosting Directory

szkolazawada.pl Whois

Domain Name: SZKOLAZAWADA.PL